9. Wijziging huishoudelijk reglement

Binnengekomen vragen

Het partijbestuur kan besluiten voorafgaand aan het congres een elektronische ledenraadpleging te organiseren over de in categorie 2 en 3 ingedeelde amendementen Mij is niet duidelijk wat het gevolg is van een dergelijke elektronische raadpleging. Heeft deze een puur adviserende rol of is het een volledige vervanging van de stemming op het congres? Zo nodig zie ik graag een amendement om dit te verduidelijken.

Je vraagt wat de status en het gevolg is van een elektronische ledenraadpleging, zoals genoemd in de nieuwe formulering van artikel 5 lid 5. Misschien is het goed om iets over de achtergrond van deze wijziging te vertellen. Een aantal jaar geleden had het toenmalige partijbestuur het voornemen om amendementen op verkiezingsprogramma's niet meer allemaal op een congres te behandelen, maar voor een groot deel digitaal af te kaarten met leden in een elektronische ledenraadpleging (dat zou veel tijd schelen waardoor op het congres meer ruimte zou ontstaan voor debat over de belangrijkste amendementen). Daartoe zou een amendemententool ontwikkeld worden. Vooruitlopend op deze nieuwe voorgenomen werkwijze is het huishoudelijk reglement van de partij alvast aangepast. Het huidige partijbestuur is in de uitwerking van deze nieuwe voorgenomen werkwijze tegen allerlei haken en ogen aangelopen. Wij willen daarom in ieder geval in onze reglementen de optie open houden een verkiezingsprogramma toch nog conform de oude werkwijze vast te stellen. Die bestaat eruit dat leden amendementen kunnen indienen op het programma die in stemming worden gebracht op het congres. En dus niet voor een deel al voorafgaande aan een congres. Daartoe willen we graag de oude categorieën (1, 2 en 3) amendementen weer kunnen gebruiken. Met de nieuwe tekst blijft de optie open voorafgaand aan het congres een elektronische ledenraadpleging te organiseren. Het partijbestuur kan de spelregels daarvoor voorafgaand met de leden communiceren. Onderdeel van die afspraken kan bijvoorbeeld zijn: De in categorie 2 en 3 ingedeelde amendementen die in de elektronische ledenraadpleging tussen de 30% en 70% van de stemmen halen worden afzonderlijk op het congres in stemming gebracht.

- Katinka Eikelenboom, namens het partijbestuur

In haar motivatie stelt het partijbestuur dat de voordelen van een amendemententool niet opwegen tegen de nadelen. Bij wat voor amendementen wil het partijbestuur dan wel een ledenraadpleging organiseren?

Je vraagt bij wat voor amendementen het partijbestuur een ledenraadpleging wil organiseren. Het gaat dus om amendementen die door leden worden ingediend naar aanleiding van de verschillende verkiezingsprogramma's die door de leden van GroenLinks (het congres) worden vastgesteld.

- Katinka Eikelenboom, namens het partijbestuur