voorzorgsprincipe

Het voorzorgsprincipe geeft aan dat wanneer een ingreep of beleidsmaatregel ernstige of onomkeerbare schade kan veroorzaken aan de samenleving, de natuur en/of het milieu, de bewijslast ligt bij de voorstanders van de ingreep of de maatregel als er geen wetenschappelijke consensus bestaat over de toekomstige schade. Wanneer een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige of onomkeerbare effecten heeft of kan hebben op de samenleving, de natuur en/of het milieu kan deze ingreep niet plaatsvinden en moeten maatregelen genomen worden om deze gevolgen te voorkomen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid.