3. Verkiezing voorzitter toezichtraad

De opdracht aan de interne kandidatencommissie

Door het aftreden van de voorzitter van de toezichtraad is voor deze functie een vacature ontstaan. Conform de statuten van GroenLinks selecteert de interne kandidatencommissie in opdracht van het partijbestuur kandidaten voor de toezichtraad. Het partijbestuur heeft de commissie, in afstemming met de toezichtraad, gevraagd om in elk geval een voorzitter voor de toezichtraad voor te dragen. Mocht de voorgedragen kandidaat een van de huidige leden van de toezichtraad zijn, dan is de kandidatencommissie gevraagd ook een nieuw lid voor te dragen. Hiermee blijft de toezichtraad in elk geval bestaan uit een team van minimaal vijf personen waarmee effectief en efficiënt kan worden gewerkt.

Verantwoording van de interne kandidatencommissie

Er zijn voor de vacatures twee brieven binnengekomen. Beide voor de functie van voorzitter van de toezichtraad. Voor de functie van lid van de toezichtraad zijn geen brieven binnengekomen. De commissie heeft op basis van de brieven beide kandidaten uitgenodigd voor een gesprek

De voordracht

Voor de functie van voorzitter van de toezichtraad dragen wij voor:

Hetty Hafkamp (66 jaar, Bergen). Tijdens de kennismaking met Hetty is de commissie onder de indruk geraakt van haar kalme, vriendelijke, maar ook kritische benadering. De commissie ziet in Hetty een warme voorzitter met natuurlijk overwicht en een open vizier. Hetty heeft een berg ervaring, o.a. als burgemeester, die haar gaat helpen deze nieuwe rol met energie op te pakken. Hetty is zorgzaam, transparant, rolzuiver en inhoudelijk. Ze zal zowel in staat zijn stippen op de horizon te plaatsen, als ook op korte termijn aan de slag te gaan met laaghangend fruit, om de toezichtraad verder te doen groeien. De kandidatencommissie denkt dat Hetty als doortastende, verbindende en stabiele voorzitter zal floreren. De afgelopen jaren was Hetty voorzitter van de landelijke commissie voor geschil en beroep, met deze functie zal zij per dit congres stoppen.

Motivatie Hetty

Zo’n acht jaar geleden werd ik voorzitter van de commissie voor geschil en beroep van GroenLinks. Meestal achter de schermen aan het werk zijn, samen met de andere leden van de commissie. Het was elke keer weer interessant en uitdagend om tot een gedegen uitspraak te komen in vaak ingewikkelde kwesties. Hoe raar dat misschien ook klinkt: ik deed dat met veel plezier. Het is nu tijd voor een andere rol, namelijk die van voorzitter van de toezichtraad. Ik heb veel ervaring met toezicht houden in verschillende organisaties. En die ervaring wil ik graag gebruiken om in de toezichtraad verder te werken aan de professionalisering van GroenLinks. Kritisch, geïnteresseerd en betrokken. Ik stop binnenkort als burgemeester van Bergen NH; na twaalf jaar heb ik zin om weer wat nieuws te gaan doen. En daar hoort actief blijven binnen GroenLinks ook bij. In een nieuwe rol, en ook weer in samenwerking met anderen. Dat maakt dit werk zo mooi.

Binnengekomen vragen

Het is begrijpelijk dat er geen naam en ‘rugnummer’ vermeld staat bij de kandidaat voor het voorzitterschap die het niet geworden is. Maar ik had het wel fijn gevonden te weten of diegene daar begrip voor heeft, en ook of diegene een andere plek (gevonden) heeft om binnen de partij de eigen talenten te kunnen gebruiken. Zoals het nu staat vind ik het nietszeggend en ook wat negatief, omdat deze persoon in de tekst zo wel erg snel ‘weggeschreven’ wordt.

- Anneke Lagerweij

Hartelijk dank voor jouw vraag. Je vraagt om iets meer toelichting over de kandidaat voor het voorzitterschap van de toezichtraad die niet door de kandidatencommissie is voorgedragen. De kandidaat heeft zichzelf in goed overleg met de kandidatencommissie teruggetrokken (d.w.z. de kandidatuur niet gehandhaafd) en ervoor gekozen om, net als de afgelopen jaren, ook de komende periode weer actief te blijven voor een van de landelijke commissies van GroenLinks. De kandidaat heeft dus zeker een andere plek binnen de partij om de eigen talenten te kunnen gebruiken.

- Henrike Karreman namens de interne kandidatencommissie