Hier vind je de uitslag

De uitslagen van de digitale ledenraadpleging van 5 tot en met 12 juni 2020.

1. Verkiezing lijsttrekker:

Jesse Klaver is verkozen.

2.a Verkiezing partijbestuur, bestuurslid Internationaal secretaris:

Gebke van Gaal is verkozen.

2.b Verkiezing partijbestuur, bestuurslid Personeel & organisatie:

Wouter Hakhoff is verkozen.

2.c Verkiezing partijbestuur, bestuurslid Diversiteit, inclusie en externe relaties:

Imane Nadif is verkozen.

3. Verkiezing voorzitter toezichtraad:

Hetty Hafkamp is verkozen.

4. Verkiezing congrespresidium:

De kandidaten zijn verkozen.

5. Verkiezing interne kandidatencommissie:

De kandidaten zijn verkozen.

6. Verkiezing commissie voor geschil en beroep:

De kandidaten zijn verkozen.

7. Verkiezing referendumcommissie:

De kandidaten zijn verkozen.

8. Goedkeuren jaarrekening 2018:

De jaarrekening is vastgesteld.

9. Wijziging artikel 4 en 5 huishoudelijk reglement:

De wijziging is goedgekeurd.

10. Motie BOUWEN AAN EEN STEMBUSAKKOORD: #KEERPUNT21:

De motie is aangenomen.

11. Motie Keerpunt 2021:

De motie is aangenomen.

12. Motie Deltaplan voor een groen en sociaal stembusakkoord:

De motie is aangenomen.

13. Motie Deltaplan voor klimaatrechtvaardigheid:

De motie is aangenomen.

14. Motie Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal:

De motie is aangenomen.

15. Motie Roep de klimaatnoodtoestand uit:

De motie is aangenomen.

16. Motie Klimaatdoelstellingen gelden voor de gehele overheid:

De motie is aangenomen.

17. Motie Houtige biomassa is geen schone energiebron:

De motie is aangenomen.

18. Motie Biomassa:

De motie is aangenomen.

19. Motie Stop mensenrechtenschendingen West-Papoea:

De motie is aangenomen.

20. Motie BDS - Boycot, Desinvestering en Sancties:

De motie is afgewezen.

21. Motie Solidair met Europese arbeidsmigranten:

De motie is aangenomen.

22. Motie Coalitie welwillenden vluchtelingenkinderen:

De motie is aangenomen.

23. Motie Democratische ledenraadpleging zit in het DNA van onze partij:

De motie is aangenomen.

24. Motie Interne democratische versterking bij congresvoorbereiding:

De motie is afgewezen.

25. Motie Neem het goede voorbeeld, op naar een echte Europese ledenpartij:

De motie is aangenomen.

26. Motie 5G:

De motie is ingetrokken.

27. Motie GroenLinks, laat je rode roots zien:

De motie is aangenomen.

28. Motie Plan om onbetaalde arbeid te waarderen:

De motie is aangenomen.

29. Motie Laat SCP & CPB basisinkomen 2.0 onderzoeken:

De motie is aangenomen.

30. Motie Partijstandpunt: tegen de verhuurderheffing:

De motie is aangenomen.

Het proces verbaal kun je hier downloaden.

En hier vind je het addendum.