7. Verkiezing referendumcommissie

De referendumcommissie bestaat uit drie leden die voor drie jaar worden benoemd, met als taak het organiseren van landelijke referenda en het vaststellen van de uitslag ervan. De huidige commissie bestaat uit Leoni Sipkes (voorzitter, zitting sinds 2017), Valentijn de Marez Oyens (zitting sinds 2008) en Jurien Korzelius (zitting sinds 2014). Er bestaat geen maximaal aantal termijnen meer binnen GroenLinks, ook niet voor de referendumcommissie. Wel lijkt het de commissie en het partijbestuur zinvol om na de volgende zittingsperiode te streven naar enige vernieuwing binnen de referendumcommissie.

Herbenoeming:

  • Leoni Sipkes (70 jaar, Ursem) was Tweede Kamerlid voor GroenLinks (1990-1998), burgemeester voor de gemeente Wester-Koggenland en van Koggenland (2004-2013), voorzitter van de commissie voor geschil en beroep van GroenLinks (2006-2012) en voorzitter van de functioneringscommissie van de Tweede Kamer (tot 2016). Inmiddels is Leoni sinds 2016 voorzitter van de referendumcommissie. Haar kalme, daadkrachtige optreden en kennis van zaken zijn voor de commissie erg waardevol. Graag zet Leoni zich ook de komende periode weer in als voorzitter van de referendumcommissie.