Alle moties

Motie overzicht:

10. Motie Bouwen aan een stembusakkoord #keerpunt21

11. Motie Keerpunt 2021

12. Motie Deltaplan voor een groen en sociaal stembusakkoord

13. Motie Deltaplan voor klimaatrechtvaardigheid

14. Motie Nederland zo snel mogelijk klimaatneutraal

15. Motie Roep de klimaatnoodtoestand uit

16. Motie Klimaatdoelstellingen gelden voor de gehele overheid

17. Motie Houtige biomassa is geen schone energiebron

18. Motie Biomassa

19. Motie Stop mensenrechtenschendingen West-Papoea

20. Motie BDS - Boycot, Desinvestering en Sancties

21. Motie Solidair met Europese arbeidsmigranten

22. Motie Coalitie welwillenden vluchtelingenkinderen

23. Motie Democratische ledenraadpleging zit in het DNA van onze partij

24. Motie Interne democratische versterking bij congresvoorbereiding

25. Motie Neem het goede voorbeeld, op naar een echte Europese ledenpartij

26. Deze motie vindt u hier beneden terug onder het kopje 'teruggetrokken moties'

27. Motie GroenLinks, laat je rode roots zien

28. Motie Plan om onbetaalde arbeid te waarderen

29. Motie laat SCP & CPB basisinkomen 2.0 onderzoeken

30. Motie Partijstandpunt: tegen de verhuurderheffing

Teruggetrokken moties

Een aantal van de moties die waren ingediend voor het congres van 14 maart zijn door de indieners teruggetrokken en worden niet in stemming gebracht. Deze moties vind je dus niet terug in de ledenraadpleging.

Het partijbestuur heeft wel kennis genomen van deze moties en de indieners laten weten hoe zij invulling wil geven aan de oproepen in de betreffende moties.

De moties en de reacties daarop van het partijbestuur vind je hieronder.

26. Motie 5G

31. Motie Verrijking van onze diversiteit

32. Motie Jonge kandidaten op de lijst

33. Motie Eerlijke vergoeding voor stagiairs

34. Motie Omnivoor? Geef het door.

35. Motie Draagvlak voor regeringsdeelname

36. Motie Bestaanszekerheid en participatie

37. Motie Geen publieke steun fossiel

38. Motie Krimp vliegverkeer vanaf de nationale en regionale luchthavens

39. Motie Solidariteit met Koerden en groepen die onderdrukt worden in Noord-Syrië

40. Motie GroenLinks en Nederland als drijvende kracht in de 'Conference on the future of the EU'