39. Motie

39

Solidariteit met Koerden en groepen die onderdrukt worden in Noord-Syrië

Indieners: Serpil Ates c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • Noord-Syrië sinds 2014 een oorlogsgebied is, waardoor de plaatselijke bevolking is blootgesteld aan geweld en gruwelijkheden van onder andere IS, andere Jihadisten en het Turkse leger;
 • Noord-Syrische Koerden sinds 2014 belangrijke bondgenoten waren van de Verenigde Staten en de Europese Unie in de strijd tegen IS, waarmee ze een doorslaggevende bijdrage leverden aan de stabilisering- en de versterking van democratie, vrouwenrechten en ecologisch beheer van het gebied;
 • Turkije de rust in het gebied sinds 2018 weer verstoort met militaire invasies, die leidde tot het ombrengen van duizenden Koerden, het op de vlucht slaan van 300.000 Koerden, het ondermijnen van de rechten van minderheden zoals de Armenen, Jezidi’s en Suryoye, een gewelddadige bezetting en ‘Arabisering’ van de zogeheten ‘veilige zone’.

Overwegende dat:

 • Turkije volgens de migratiedeal van de EU de rol van ontvangend land van vluchtelingen zou moeten innemen, terwijl het nu juist een proactieve rol speelt in het ontwrichtende regionale conflict, leidend tot nieuwe vluchtelingenstromen;
 • internationale solidariteit met volkeren die in oorlog verkeren historisch een verantwoordelijkheid is voor GroenLinks;
 • de Tweede Kamerfractie met moties eerder al steun heeft betuigd aan de bescherming van Koerden en andere onderdrukte volkeren in Syrië;
 • met militaire sancties richting Turkije een duidelijk signaal is afgegeven, maar dat deze in afnemende mate effectief zijn als gevolg van haar opkomende binnenlandse militaire industrie;
 • de situatie in Noord-Syrië een structurele focus van de internationale gemeenschap behoeft, met het oog op de rechten van de lokale bevolking, het bereiken van stabiliteit in het Midden-Oosten en het tegengaan van de wederopstanding van IS en andere terreurgroepen.

Roept op:

 • vanuit het partijbestuur en Tweede Kamerfractie de lijn van solidariteit richting de Koerden en alle andere groepen die onderdrukt worden in Noord-Syrië te blijven volgen en een integrale visie te vormen over hoe via buitenlandbeleid steun aan hen kan worden geboden;
 • zich in de Tweede Kamer in te blijven zetten voor het sanctioneren van Turkije bij aanhoudende en toenemende invasies in Noord-Syrië;
 • hierbij in het bijzonder de mogelijkheden te bekijken voor economische en diplomatieke sancties, naast de huidige militaire sancties.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Serpil Ates c.s.

Preadvies: overnemen

Wij adviseren deze motie over te nemen. De Koerden zijn een belangrijke bondgenoot van Nederland en Europa, zij verdienen onze volmondige steun en bescherming. Wij hebben diverse en reeds aangenomen voorstellen ingediend die Turkije militair en economisch sanctioneren. Als zij door blijven gaan met illegale invasies in Syrië zullen wij ons hiervoor blijvend hard maken.