35. Motie

35

Draagvlak voor regeringsdeelname

Indieners: Kevin van der Vliet c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • er een reële kans bestaat dat GroenLinks mee gaat regeren na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021;
  • leden momenteel geen mogelijkheden hebben om zich bindend uit te spreken over een regeringsdeelname van GroenLinks;
  • onze partij progressieve en democratische waarden hoog in het vaandel heeft staan.

Overwegende dat:

  • het ledencongres het hoogste partijorgaan is;
  • andere partijen in Nederland ledencongressen, in sommige gevallen standaard, organiseren voordat regeerakkoorden worden ondertekend;
  • onze progressieve en democratische waarden zowel extern als intern uitgedragen kunnen worden door middel van het consulteren van een ledencongres;
  • draagvlak van de eigen achterban essentieel is voor een succesvolle regeringsdeelname.

Roept op:

  • als regeringsdeelname van GroenLinks aan de orde is een (online) ledencongres te organiseren waar leden de kans krijgen om voor of tegen regeringsdeelname te stemmen;
  • het eerstvolgende congres een wijzigingsvoorstel te doen voor de reglementen om het voorleggen van regeringsdeelname aan de leden daarin te veranderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Kevin van der Vliet c.s.

Preadvies: overnemen

Het partijbestuur vindt het voor de hand liggen om eventuele regeringsdeelname ter goedkeuring voor te leggen aan de leden. In het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen wordt in onze begroting rekening gehouden met de organisatie van een extra congres in het geval van mogelijke regeringsdeelname. Het partijbestuur is voornemens om het volgende of uiterlijk het congres daarna een aantal wijzigingsvoorstellen/actualisaties van statuten en huishoudelijk reglement voor te leggen. We nemen dit voorstel – verankering van goedkeuring door het congres van regeringsdeelname – graag mee in die herziening.