34. Motie

34

Omnivoor? Geef het door.

Indieners: Wouter Ubbink (namens DWARS) c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • er tegenwoordig op de meeste plekken volledig plantaardige catering mogelijk is, zonder dat dit veel duurder is dan catering met dierlijke producten;
  • plantaardige maaltijden gemiddeld genomen een veel kleinere CO2-uitstoot en stikstofuitstoot hebben, en een kleinere impact hebben qua land- en watergebruik;
  • plantaardig eten een heleboel dierenleed voorkomt.

Overwegende dat:

  • plantaardige maaltijden in 2020 lekker en gezond kunnen zijn, ook voor mensen die zelf geen veganist zijn;
  • mensen die veel waarde hechten aan hun broodje kaas, dit gewoon kunnen doorgeven tijdens het aanmelden bij een bijeenkomst.

Roept het partijbestuur, de fractie en de afdelingen op:

  • bij de catering van GroenLinks-ledenbijeenkomsten te kiezen voor opties met zo min mogelijk dierlijke producten. Er kunnen uitzonderingen worden gemaakt wanneer dit praktisch onhaalbaar blijkt, wanneer dierlijke producten nodig zijn vanwege een allergie of dieet of wanneer mensen hier expliciet om vragen bij het aanmelden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Wouter Ubbink (namens DWARS) c.s.

Preadvies: overnemen

Als politieke partij met uitgesproken groene idealen vinden we het belangrijk dat hoe we onze organisatie inrichten en de keuzes die we maken aansluiten bij waar we voor staan. Op dit moment ontmoeten we elkaar vooral online en niet in persoon. Zodra dit weer aan de orde is geldt dat we voor de catering van GroenLinks-ledenbijeenkomsten voor opties kiezen die zo min mogelijk impact hebben op mens, dier en milieu. In veel gevallen is catering zonder dierlijke producten een goede manier om hier invulling aan te geven. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat echte groene en sociale verandering vooral tot stand komt als we onze samenleving en systemen anders inrichten. En zeker niet door elkaar de maat te nemen als het gaat om deze individuele keuzes. Bovendien weten we dat een volledig plantaardige catering lang niet overal in het land makkelijk te organiseren is. Wij kiezen dus graag voor plantaardig waar dat kan.