33. Motie

33

Eerlijke vergoeding voor stagiairs

Indieners: Wouter Ubbink (namens DWARS) c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • GroenLinks onder andere op het landelijk bureau en in de Tweede Kamer stagiairs in dienst heeft;
  • deze stagiairs een vergoeding krijgen van €325 voor een werkweek van 32 uur (€2,54 per uur);
  • dit slechts 24% van het wettelijke minimumloon is.

Overwegende dat:

  • stagiairs bij GroenLinks een belangrijke taak hebben in het ondersteunen van werknemers op het landelijk bureau en in de Tweede Kamer. Zo zijn er stagiairs die inhoudelijke ondersteuning bieden aan Kamerleden en spelen stagiairs een belangrijke ondersteunende rol bij digitale communicatie, sociale media en beeldvorming naar buiten;
  • GroenLinks, als sociale organisatie, een voorbeeldrol zou moeten nemen in het eerlijk betalen van stagiairs;
  • stagiairs weliswaar ondersteuning nodig hebben maar dit in de praktijk veel minder arbeidsuren kost dan het werk oplevert;
  • de Rijksoverheid haar stagiairs op een eerlijkere manier betaalt. De vergoeding voor deze stagiairs is €628 voor een werkweek van 40 uur (€3,93 per uur).

Roept het partijbestuur op:

  • de stagevergoeding van haar stagiairs te verhogen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Wouter Ubbink (namens DWARS) c.s.

Preadvies: overnemen

GroenLinks is heel blij met de ondersteuning die stagiairs bieden en de energie en ideeën die zij meebrengen in de organisatie. We laten deze waardering op verschillende manieren blijken. De stagevergoeding op het landelijk bureau is recent opgehoogd naar het niveau van de vergoeding bij de Tweede Kamerfractie. We zitten hiermee boven het gemiddelde in Nederland, wat een groene en linkse politiek partij ook past. We zullen ons opnieuw buigen over een verhoging die past bij wat stagiairs bij vergelijkbare organisaties ontvangen en bij waar we als GroenLinks voor staan.