32. Motie

32

Jonge kandidaten op de lijst

Indieners: Wouter Ubbink (namens DWARS) c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • jongeren minder naar de stembus gaan dan andere leeftijdsgroepen;
 • momenteel geen Kamerlid jonger dan 30 jaar is;
 • de gemiddelde leeftijd van de huidige Tweede Kamerleden 47 jaar is;
 • de gemiddelde leeftijd van de huidige GroenLinks Kamerleden ook 47 jaar is;
 • binnen GroenLinks veel jong talent aanwezig is.

Overwegende dat:

 • jonge rolmodellen in de Tweede Kamer bijdragen aan de politieke interesse van jongeren;
 • GroenLinks komende verkiezingen wil inzetten op het mobiliseren van jongeren;
 • jonge kandidaten op de lijst meer jongeren aantrekken;
 • het zonde is om het aanwezige jonge talent niet te benutten.

Roept jonge GroenLinksers op:

 • zich te kandideren voor de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

Roept de kandidatencommissie:

 • op waar mogelijk te kiezen voor jonge kandidaten op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen en te streven naar minstens één kandidaat jonger dan 30 jaar op een verkiesbare plek.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Wouter Ubbink (namens DWARS) c.s.

Preadvies: overnemen

De motie sluit aan bij de opdracht van het partijbestuur aan de kandidatencommissie Tweede Kamer. Daarin wordt de commissie gevraagd een lijst samen te stellen die divers is wat betreft gender, leeftijd, etnisch-culturele achtergrond en regionale spreiding. De oproep van DWARS om te streven naar een kandidaat van jonger dan 30 jaar op een verkiesbare plek past daarbij. Het partijbestuur hecht daarnaast net zozeer aan diversiteit wat betreft gender, etnisch-culturele achtergrond en regio. Bovendien steunen we de motie ‘verrijking van onze diversiteit’ waarin nog twee aspecten worden toegevoegd: academisch- en niet-academisch geschoold en variatie in seksuele gerichtheid. Of het lukt om een kandidaat jonger dan 30 jaar voor te dragen op een verkiesbare plek hangt vanzelfsprekend af van veel andere factoren. In de scouting voor de Tweede Kamer wordt in ieder geval expliciet ingezet op diversiteit op al deze aspecten.