28. Motie

28

Plan om onbetaalde arbeid te waarderen

Indieners: Brigitta Scheepsma c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

 • onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk, mantelzorg, huishoudelijk werk etc.) in onze samenleving een cruciale rol speelt;
 • het kabinet bezuiniging gestuurd vindt dat een deel van de professionele zorg moet worden overgenomen door vrijwilligers en mantelzorgers;
 • de overheid nog steeds zorgkosten en zorgarbeid afschuift op de onbetaalde economie;
 • de overheid betaald werk vervangt door onbetaald werk en vervolgens weer betaalde banen wil creëren door middel van basisbanen.

Overwegende dat:

 • er lukraak wordt geschoven met werk van betaald naar onbetaald en weer terug;
 • dit niet getuigt van een visie op werk en de gevolgen van het heen en weer schuiven van betaald en onbetaald werk voor mensen;
 • door het huidige beleid onbetaalde arbeid, vrijwilligerswerk en mantelzorg, steeds zwaarder worden belast;
 • dit onbetaalde werk onzichtbaar blijft en niet meetelt in ons economische systeem. Dit terwijl onbetaalde arbeid onze economie draagt;
 • onbetaalde arbeid erkend, gewaardeerd en beter herverdeeld moet worden;
 • onbetaalde arbeid voor een onevenredig groot deel op vrouwen neerkomt;
 • onbetaalde arbeid meer waardering verdient, ook financieel;
 • mensen die onbetaald zorgen ten minste pensioen op zouden moeten kunnen bouwen door middel van bijvoorbeeld zorgcredits, zorg benefit, of iets dergelijks.

Roept de Tweede Kamerfractie op:

 • het belang, de (economische) waarde en de omvang van onbetaalde arbeid in Nederland te laten onderzoeken en zichtbaar te maken;
 • een concreet voorstel te doen in de Tweede Kamer dat het mogelijk maakt mantelzorg en vrijwilligerswerk een meer gelijkwaardige status te geven en beter te waarderen;
 • een concreet idee uit te werken om onbetaalde arbeid beter te waarderen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Brigitta Scheepsma c.s.

Preadvies: overnemen

Onbetaald werk is van grote waarde voor onze samenleving. Zonder al die mantelzorgers, vrijwilligers en mensen die hun buren helpen, zou de samenleving er heel anders uitzien. De coronacrisis heeft nog meer laten zien hoe belangrijk het is dat mensen elkaar helpen. De Tweede Kamerfractie is hiermee aan de slag en ziet de motie als een oproep om onze plannen voor meer waardering voor mantelzorgers te concretiseren en kracht bij te zetten.