17. Motie

17

Houtige biomassa is geen schone energiebron

Indieners: Melissa Oosterbroek c.s.

Preadvies: afwijzen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • honderden internationale wetenschappers hebben aangetoond dat door het gebruik van houtige biomassa bomen - en daarmee het klimaat - worden bedreigd;
  • bij verbranding van hout CO2 vrijkomt;
  • de verbranding van houtige biomassa zelden duurzaam is.

Overwegende dat:

  • de verbranding van houtige biomassa de markt voor alternatieven voor gas in de energietransitie kleiner maakt;
  • alternatieven voor gas als energiebron anders dan de verbranding van houtige biomassa beschikbaar zijn;
  • een kleinere markt voor alternatieven voor gas als energiebron anders dan de verbranding van houtige biomassa een vertraging in de ontwikkeling van deze alternatieven kan betekenen.

Spreekt zich uit:

  • om energie uit houtige biomassa niet langer als duurzame hernieuwbare energie aan te merken.

Verzoekt:

  • de programmacommissie dit in het verkiezingsprogramma als standpunt op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Melissa Oosterbroek c.s.

Preadvies: afwijzen

GroenLinks is mordicus tegen het verbranden van hele bomen om bio-energie op te wekken. We maken ons hard voor meer natuur, willen geen bijstook van biomassa in kolencentrales en zijn tegen nieuwe biomassacentrales. Een totaalverbod, zoals deze motie bepleit, gaat echter te ver. Onder zeer strikte voorwaarden moet een uitzondering mogelijk zijn. Het moet daadwerkelijk CO2-winst opleveren, mag nooit om hele bomen gaan maar uitsluitend om snoei- en zaagresten, er moet eerst worden gekeken naar andere toepassingen en biomassa mag niet ten koste gaan van biodiversiteit. Daartoe moet het Nederlandse en Europese beleid worden aangescherpt. De programmacommissie Tweede Kamer ontraadt deze motie, die houtige biomassa categorisch afwijst. De commissie adviseert om motie 18 “Biomassa” wel over te nemen, omdat die een goede aanscherping voorstelt van het GroenLinks-standpunt over biomassa.

Documenten die de constatering motiveren: