16. Motie

16

Klimaatdoelstellingen gelden voor gehele overheid

Indieners: Niels Hazekamp c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • de Nederlandse staat jaarlijks de fossiele sector met meer dan 7 miljard euro ondersteunt, door middel van subsidies, belastingvoordelen, verzekeringen, e.d.;
  • er geen bindende regels over klimaat worden opgenomen in handelsverdragen en investeringsakkoorden.
  • het Havenbedrijf Rotterdam betrokken is bij de ontwikkeling van buitenlandse havens waardoor fossiele grondstoffen worden verscheept;
  • de klimaatdoelstellingen nog onvoldoende onderdeel zijn van overheidsplannen rondom uitbreiding van vliegverkeer.

Overwegende dat:

  • de doelen van het klimaatakkoord van Parijs alleen gehaald kunnen worden als alle ministeries en instanties waar de overheid een belang in heeft een bijdrage leveren.

Verzoekt de programmacommissie van GroenLinks:

  • in het verkiezingsprogramma voor de verkiezingen van maart 2021 op te nemen dat beleid en programma’s van de gehele overheid, inclusief instanties waar de overheid het merendeel van de aandelen heeft, moet bewijzen bij te dragen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Niels Hazekamp c.s.

Preadvies: overnemen

Het herzien van het subsidie-, investerings-, aanbestedings- en inkoopbeleid van de overheid en van staatsdeelnemingen staat op het vizier van de programmacommissie Tweede Kamer. De doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs en het tegengaan van ongelijkheid moeten daarin leidend zijn. De commissie ziet deze motie als een steun in de rug.