11. Motie

11

Keerpunt 2021

Indieners: Wim Bot c.s.

Preadvies: overnemen

Het GroenLinks congres;

Constaterende dat:

  • er groeiende maatschappelijke onvrede is over de publieke sector in ons land en de gevolgen van veertig jaar neoliberaal beleid;
  • maatregelen die de klimaatcrisis bestrijden onvoldoende zijn;
  • de progressieve partijen verdeeld zijn en electoraal als geheel zwak staan;
  • het rechtse populisme een gevaar is voor ons land.

Overwegende dat:

  • de inhoudelijke verschillen tussen GroenLinks en de PvdA in de afgelopen jaren kleiner zijn geworden;
  • samenwerking bij de komende Tweede Kamerverkiezingen en vorming van een sterk progressief alternatief aantrekkelijk kan zijn voor grote groepen kiezers.

Roept het partijbestuur op:

  • met spoed gesprekken te starten met de PvdA over een brede progressieve samenwerking bij de komende Tweede Kamerverkiezingen;
  • daarbij minimaal te streven naar een gezamenlijk programma op hoofdpunten en het gezamenlijk optrekken bij de regeringsvorming na de verkiezingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ingediend door Wim Bot c.s.

Preadvies: overnemen

De coronacrisis is ingrijpend voor onze gezondheid, ons welzijn en onze welvaart. En de stappen die nu worden gezet om uit de crisis te komen bepalen waar we uitkomen. Deze crisis moet een keerpunt zijn. De kans om met de dominantie van rechtse politiek te breken is groot. Stevige samenwerking tussen progressieve partijen is het beste antwoord op het blinde marktdenken, gebrekkig klimaatbeleid en tegen xenofobe politiek. Daarom spreken wij ons ook zeker nu uit voor linkse samenwerking. Dat is de leidraad in ons dagelijks werk en ook onze inzet richting de toekomst.

Wij gaan ons inzetten om de progressieve krachten te bundelen in een gezamenlijke progressieve inzet richting de verkiezingen en in de formatie. Nederland snakt naar een progressief kabinet. Deze motie zien we als een steun in de rug voor deze koers.