1. Verkiezing lijsttrekker

De lijsttrekker voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer wordt per referendum gekozen, tenzij er maar één kandidaat is. Dan kiest het congres de lijsttrekker. Dat laatste is nu het geval, daarom kiezen we via deze ledenraadpleging onze lijsttrekker. Als er meer stemmen vóór de kandidaat zijn dan stemmen op ‘geen der kandidaten’, is de lijsttrekker gekozen.

Motivatie Jesse Klaver

'One person can make a difference, and everyone should try'.

Het is de quote op mijn favoriete koffiemok. Eén van de mooiste elementen van mijn vak als partijleider is dat je zo ontzettend veel veranderaars mag ontmoeten. Mensen die de verantwoordelijkheid voelen om de wereld waarin ze leven een beetje beter te maken. Soms heel groot, vaak heel klein. Ze zoeken verbinding met anderen en daardoor ontstaan nieuwe bewegingen. Overal kom ik mensen tegen die zo het verschil maken. Op de boerderij in Barneveld, op een basisschool in Den Haag, in de kantine van de NS-personeelsvereniging in Haarlem of voor het gemeentehuis in Zeist.

De afgelopen jaren was mijn credo 'het kan wel'. Ik zag kansen om het anders te doen. Mijn credo nu is urgenter. We hebben nog maximaal tien jaar om klimaatverandering te stoppen en nog veel minder tijd om onze publieke sector te redden. Dat kan alleen door de inzet van al die individuen samen te brengen tot een niet te stoppen beweging van ongekende grootte. Ons motto is niet alleen: het kan wel. Ons motto is: het moet nu!

Komend jaar ben ik tien jaar Kamerlid en een van de langstzittende fractievoorzitters in het parlement. In al die jaren is mijn bevlogenheid en vastberadenheid alleen maar sterker geworden. Onze visie en onze plannen voor de toekomst van Nederland zijn harder nodig dan ooit. We staan op de drempel van een nieuw decennium, het maatschappelijk tij keert. Het is nu of nooit. Daarvoor is nieuw leiderschap nodig. Visie voor de toekomst. Doorzettingsvermogen. Leiderschap dat niet bang is om tegen de gevestigde belangen in te gaan en om nee te zeggen tegen de oude garde.

Bovenstaande tekst schreef ik nu ruim een half jaar geleden in mijn brief aan de kandidatencommissie en leden van GroenLinks. En wat is er veel gebeurd in de tussentijd. Sinds het coronavirus leven we in een andere wereld. Eentje waarin het gedachtegoed van GroenLinks misschien wel belangrijker is dan ooit. De komende verkiezingen worden cruciaal. Ze gaan over de vraag waar straks de rekening voor de crisis terecht komt. Leggen we die bij de publieke sector of bij multinationals neer? Het gaat over de vraag wie straks de zwaarste lasten gaan dragen. Zijn dat de sterkste schouders of mensen die de gevolgen van bezuinigingen direct in hun dagelijks leven voelen? En ze gaan over de vraag wat we echt van waarde vinden. Beschermen we de aarde of laten we het vliegverkeer straks weer groeien?

Nederland staat op de drempel van een nieuwe tijd en het is aan een nieuwe generatie om dat nieuwe hoofdstuk van onze geschiedenis te schrijven. Als de leden van GroenLinks me het vertrouwen geven, ga ik samen met ons geweldige team Kamerleden, in die strijd ook de komende jaren graag voorop.

Hartelijke groet,

Jesse Klaver

Verantwoording kandidatencommissie voor de Tweede Kamer

Ingevolge de statuten van GroenLinks is er een kandidatencommissie voor de Tweede Kamer, waarvan de leden door het partijbestuur zijn benoemd (verder: commissie). Deze commissie beoordeelt kandidaten aan de hand van het integriteitsprotocol. Is zij van oordeel dat problemen rond de integriteit van een kandidaat een ernstig risico vormen, dan laat zij die kandidaat niet toe tot het lijsttrekkersreferendum.

  • Henrike Karreman (voorzitter)
  • Bram van Ojik (vicevoorzitter)
  • Gebke van Gaal (partijbestuur)
  • Benthe van Wanrooij
  • Vincent de Kom
  • Funs Elbersen
  • Helen Kuyper
  • Jeroen van Rossum
  • Nathalie Kramers

De kandidatencommissie heeft in totaal twee sollicitaties voor het lijsttrekkerschap ontvangen. Met beide kandidaten is conform de reglementen en statuten een gesprek gevoerd. Voor beide kandidaten geldt dat de kandidatencommissie aan de hand van het integriteitsprotocol geen bezwaren heeft geconstateerd. Eén kandidaat heeft zich inmiddels teruggetrokken uit de procedure. Er is dan ook geen lijsttrekkersreferendum georganiseerd. Er is één kandidaat voor het lijsttrekkerschap: Jesse Klaver.

Op de geldigheid van de kandidaatstelling van Jesse Klaver (minimumvereiste ten aanzien van ondersteuningsverklaringen) is steekproefsgewijs een toetsing uitgevoerd, waarvan de uitkomst positief was. De kandidatencommissie draagt Jesse Klaver daarom vol vertrouwen voor als lijsttrekker voor de eerstkomende Kamerverkiezingen.

Jesse Klaver is een ervaren, strijdbare politicus. Hij heeft aangetoond kiezers te kunnen enthousiasmeren, is sterk in debat, en heeft grote inhoudelijke kennis. Onder zijn leiding groeide de partij naar ongekende grootte. Dat geldt voor de fracties in de Tweede en Eerste Kamer, gemeenten en provincies en in het aantal leden. Ook meldden zich vele nieuwe vrijwilligers. Hij heeft de ambitie om GroenLinks bij de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen opnieuw te laten groeien om Nederland veel groener en socialer te maken. De commissie was zeer ingenomen met zijn strategische blik op de ontwikkeling van GroenLinks naar een sterke en robuuste beweging.

Namens de kandidatencommissie,

Henrike Karreman (voorzitter)