8. Goedkeuren jaarrekening 2018

Volgens de wet en de statuten van GroenLinks dienen jaarrekeningen van de vereniging GroenLinks door het congres te worden goedgekeurd. De jaarrekening van 2018 ligt daarom ter goedkeuring voor.

Voorstel

Het partijbestuur verzoekt de leden van GroenLinks om definitieve goedkeuring van de jaarrekening van 2018. Indien je deze jaarrekening wilt inzien kun je deze vinden onderaan deze pagina. De toezichtraad heeft deze jaarrekening van 2018 in de vergadering van 12 juni 2019 goedgekeurd.

Bekijk de jaarrekening hier:

Jaarrekening 2018