5. Verkiezing interne kandidatencommissie

Voor deze commissie worden evenveel kandidaten voorgedragen als er plaatsen zijn. Conform artikel 19 van het HR stemmen we over de voordracht als geheel (en niet per kandidaat).

Ingevolge de statuten van GroenLinks is er een interne kandidatencommissie, waarvan de leden op voordracht van het partijbestuur door het congres zijn benoemd (verder: de commissie). Deze commissie verzorgt op onafhankelijke wijze de selectie van kandidaten voor vacatures in het partijbestuur en in de toezichtraad, en zorgt voor een voordracht van kandidaten aan het congres.

De kandidatencommissie bestaat uit vijf-zeven leden. Het congres benoemt de leden voor een periode van drie jaar. Om goed te kunnen functioneren, is het van belang dat in de interne kandidatencommissie veel verschillende competenties vertegenwoordigd zijn. Het gaat daarbij onder andere om kennis van zowel de praktijk als de statutaire rollen van bestuur en toezicht binnen GroenLinks, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, ervaring met werving & selectie, goede gespreksvaardigheden en ruime kennis van de partij op verschillende niveaus.

Henrike Karreman treedt tijdelijk terug als voorzitter van de interne kandidatencommissie in verband met haar werkzaamheden als voorzitter van de kandidatencommissie voor de Tweede Kamer. Bart de Leede neemt zolang de rol van voorzitter waar.

Het partijbestuur heeft in overleg met de commissie besloten om de interne kandidatencommissie uit te breiden met twee nieuwe leden.

Nieuwe kandidaten:

  • Marieke Wagter (36 jaar, Poederoijen) heeft een leidinggevende functie bij de Belastingdienst en werkte eerder onder meer bij de Duisenberg School of Finance. Ze is afgestudeerd als politicoloog, maar financiën loopt als rode draad door haar loopbaan en vrijwilligerswerk. Van 2013-2018 was Marieke penningmeester in het partijbestuur van GroenLinks. Daarvoor was Marieke actief bij DWARS, onder meer als bestuurslid bij DWARS-Amsterdam, en nam ze deel aan verschillende landelijke werkgroepen van GroenLinks. Marieke kent de partij door en door en wil na een kleine twee jaar van relatieve afstand tot GroenLinks graag weer een actieve bijdrage leveren. Het partijbestuur is heel blij dat zij, met al haar ervaring en kwaliteiten, de interne kandidatencommissie wil komen versterken.
  • Miguel Ririhena (42 jaar, Tynaarlo) is raadslid voor GroenLinks in Tynaarlo en actief in lokale en landelijke werkgroepen van GroenLinks op het gebied van diversiteit en inclusie. Hij werkt daarnaast als veiligheidsfunctionaris voor het Sociaal Wijkteam De Fryske Marren en coacht en adviseert in die rol onder meer jeugdhulpverleners. Eerder werkte hij in de maatschappelijke opvang en de forensische zorg. Miguel is één van de initiatiefnemers en co-schrijver van het Programma Culturele Diversiteit binnen Reclassering Nederland, dat is gericht op het vergroten van de culturele sensitiviteit en de diversiteit binnen het personeelsbestand. Het partijbestuur verwacht dat Miguel met zijn kennis en ervaring binnen GroenLinks en in het bijzonder ten aanzien van het vergroten van diversiteit en inclusiviteit een waardevolle bijdrage kan leveren aan de kandidatencommissie intern.

Herbenoeming:

  • Marijn Bouwmeester, (34 jaar, Driebergen-Reijsenburg) is projectleider, adviseur en (interim)manager en richt zich op vraagstukken rond ethisch leiderschap en organisatieverandering. In het verleden was ze werkzaam op het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks en de Europese fractie. Marijn is georganiseerd en goed thuis in de reglementen en procedures van GroenLinks. Haar hartelijke en open manier van communiceren leveren prettige gesprekken op. Ze is gedreven om de juiste persoon op de juiste plek tot haar recht te laten komen. Marijn is sinds 2016 lid van de interne kandidatencommissie en zet dit werk graag voort.