4. Verkiezing congrespresidium

Voor deze commissie worden evenveel kandidaten voorgedragen als er plaatsen zijn. Conform artikel 19 van het HR stemmen we over de voordracht als geheel (en niet per kandidaat).

Het congrespresidium bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden, die door het congres worden benoemd. Zittende leden van het presidium zijn: Jaap van der Heijden (voorzitter), Gijs van der Kroef, Mickie van de Loo, Max Tollenaar, Coos Hoebe, Mariska Kortie, Jaco van der Veen, Prescillia van Noort, Nienke van Renssen.

Nieuwe kandidaten

Voor het invullen van de drie vacatures zijn er gesprekken gevoerd met kandidaten door een lid van het partijbestuur, een lid van het congrespresidium en de bestuurssecretaris. Hierbij is met name gekeken naar de organisatorische kwaliteiten van de kandidaten evenals procedurele vaardigheden, de complementaire samenstelling van het presidium, probleemoplossend vermogen en affiniteit met de rol van het presidium. Er zijn drie zeer geschikte kandidaten voor de vacatures gevonden.

Herbenoeming

Leden van het congrespresidium kunnen worden benoemd voor drie jaar. Herbenoeming is aan de orde voor de leden Coos Hoebe, Jaco van der Veen en Gijs van der Kroef. Mickie van der Loo, Max Tollenaar en Mariska Kortie leggen hun functie als lid van het congrespresidium neer. Het partijbestuur bedankt hen voor de fijne samenwerking.

Nieuwe kandidaten:

  • Willemijn Ruberg (45, Amsterdam) is universitair hoofddocent Cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht en draagt GroenLinks een warm hart toe. Willemijn is actief voor GroenLinks als lid van de commissie Politiek Personeelsbeleid van GroenLinks Amsterdam. Ook doet ze redactiewerk voor tijdschrift de Helling. Ze bezit over sterke analytische vaardigheden en heeft veel praktijkervaring buiten GroenLinks op het gebied van bestuur en organisatie. Haar frisse blik is welkom in een commissie met veel partijervaring.

  • Jessica Kips (53 jaar, Almere) was tot kort geleden gemeenteraadslid in Almere en is in die functie bij toeval in het presidium van de gemeenteraad terecht gekomen. Dat beviel haar goed en ze bleek een verborgen talent te zijn. Jessica wil graag actief blijven bij GroenLinks in een functie die goed te combineren is met haar werk als leerkracht van groep 6. Jessica heeft een praktische instelling en is helder in haar communicatie. Ze ziet procedures als een middel om tot een goed proces te komen en is goed in staat om naar het grotere geheel te kijken. Jessica zet zich graag de komende jaren in voor het congrespresidium.

  • Rik van der Laan (32, Den-Haag) is in het verleden bij DWARS vaak verantwoordelijk geweest voor het organiseren van congressen en weet daardoor goed wat er allemaal bij komt kijken. Rik is tijdens en na zijn tijd bij DWARS in verschillende rollen actief geweest voor GroenLinks. Hij vindt het leuk om mee te denken over het verbeteren van procedures en kan goed zijn eigen visie delen. Na een tijdje slapend lid te zijn geweest heeft hij nu weer zin om zich in te zetten voor de partij. Het congrespresidium past goed bij wat Rik leuk vindt en bij zijn capaciteiten.

Herbenoemingen:

  • Coos Hoebe (64 jaar, Amsterdam) heeft jarenlange ervaring binnen GroenLinks. In Amsterdam was hij o.a. afdelingsbestuurder/-voorzitter, raadslid, fractievoorzitter en stadsdeelwethouder, ook heeft hij ervaring als provinciaal bestuurslid. Inmiddels is Coos alweer ruim 3 jaar een energieke en positieve toevoeging aan het congrespresidium. Zijn ruime ervaring en prettige manier van communiceren zijn waardevol binnen de commissie. Coos is gemotiveerd om de komende jaren het werk voort te zetten.

  • Jaco van der Veen (27 jaar, Amsterdam) is bestuursadviseur bij de gemeente Rotterdam en sinds 2009 actief binnen GroenLinks en DWARS. Hij heeft ruime ervaring binnen de partij als o.a. secretaris van DWARS, bestuurslid van de partijraad van GroenLinks en natuurlijk als lid van het congrespresidium. Jaco heeft een scherpe blik en weet zijn visie duidelijk over te brengen. Hij kan goed schakelen tussen het politieke en het praktische en weet goed de balans te vinden tussen het procedurele en daadkrachtig handelen. Graag zet hij zich de komende jaren weer in voor het congrespresidium.

  • Gijs van der Kroef (40 jaar, Groningen) is sinds 2006 actief voor GroenLinks. In het verleden was hij o.a. afdelingsbestuurder, secretaris van de provinciale afdeling Groningen en betrokken bij het vormen en indienen van verschillende kandidatenlijsten. In het dagelijks leven is hij jurist voor de Rijksoverheid. Gijs is sinds 2013 een zeer ervaren en waardevol lid van de commissie. Hij heeft een kritische en scherpe blik en vindt het belangrijk om heldere besluiten te nemen die formeel en praktisch mogelijk zijn. De afgelopen jaren was Gijs secretaris van het congrespresidium en dit werk zet hij graag de komende jaren voort.