6. Verkiezing commissie voor geschil en beroep

Voor deze commissie worden evenveel kandidaten voorgedragen als er plaatsen zijn. Conform artikel 19 van het HR stemmen we over de voordracht als geheel (en niet per kandidaat).

Ingevolge de statuten van GroenLinks is er een commissie voor geschil en beroep, waarvan de leden door het partijbestuur zijn benoemd (verder: commissie). Deze commissie heeft tot taak om te bemiddelen bij conflicten tussen of met partijorganen, uitspraken te doen in geval van geschillen van deze aard, en te beslissen over beroepen in (landelijke) kandidatenprocedures.

De commissie voor geschil en beroep bestaat uit Jent Bijlsma, Margreet de Boer, Jack Bogers, Hetty Hafkamp (voorzitter), Christian Jongeneel, Jurien Korzelius, Floris Tas en Ivan Welters. Jent Bijlsma, Jack Bogers, Hetty Hafkamp en Ivan Welters leggen hun functie als lid van de commissie dit congres neer. Het partijbestuur bedankt hen voor hun inzet en betrokkenheid.

Nieuwe kandidaten:

  • Martine Leeuwis (53 jaar, Leiden) is VNG ambassadeur klimaatadaptatie en adviseur op het gebied van water en klimaat. Zij heeft binnen en voor GroenLinks in verschillende rollen ervaring opgedaan. Tot september 2019 was zij wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte voor GroenLinks in Leiden. Zij was daarvoor onder meer afdelingsvoorzitter van GroenLinks Leiden en politiek en bestuurlijk actief binnen het Hoogheemraadschap Rijnland. Martine is ook mediator en heeft ervaring met conflictbemiddeling. Deze combinatie van kwaliteiten en kennis maakt haar volgens het partijbestuur heel geschikt als lid van onze commissie voor geschil en beroep.
  • Mieke van der Vegt (35 jaar, Utrecht) is projectleider bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en opgeleid als jurist. Ze werkte eerder onder meer voor het Openbaar Ministerie en voor GroenLinks in het Europees Parlement. Ze heeft een schat aan ervaring binnen GroenLinks en een groot netwerk in de partij. Zo was ze van 2015-2019 internationaal secretaris in het partijbestuur, voorzitter van de Europa-werkgroep en actief binnen DWARS. Het partijbestuur denkt dat ze met haar juridische kennis, haar ervaring binnen GroenLinks en haar verbindende persoonlijkheid een uitstekende kandidaat is voor de commissie voor geschil en beroep.
  • Ali al Hadaui (44 jaar, Den Haag) was bestuurslid van GroenLinks Leiden en voorzitter van de afdeling Den Haag. In het dagelijks leven is hij mediator, trainer en intervisiebegeleider. Ali is scherp, bedachtzaam en rolvast. Hij is gewend mensen uit te nodigen tot reflectie, zowel op eigen als op andermans handelen. Hij doet dat op een wijze die zowel kritisch als verbindend is. Sinds 2016 is Ali lid van de toezichtraad van GroenLinks, maar deze functie legt hij per dit congres neer omdat deze rol op dit moment voor hem structureel te veel tijd vraagt. Het partijbestuur ziet in Ali een uitstekende toevoeging aan de commissie voor geschil en beroep en is blij dat hij op deze manier een actieve bijdrage kan blijven leveren aan de partij.

Herbenoemingen:

Het partijbestuur draagt de volgende kandidaten voor herbenoeming in de commissie voor geschil en beroep voor:

  • Margreet de Boer
  • Christian Jongeneel
  • Jurien Korzelius
  • Floris Tas